Những câu chuyện thấm thía về tình trạng vô gia cư ở Bờ Tây Hoa Kỳ phác họa nên bức tranh điện ảnh về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng này.