Shemar Moore đóng vai một cựu lính thủy đánh bộ, một trung sĩ SWAT sinh ra và lớn lên tại địa phương, được giao nhiệm vụ điều hành một đơn vị chiến thuật chuyên biệt, nơi dừng chân cuối cùng của cơ quan thực thi pháp luật ở Los Angeles. Bị giằng xé giữa lòng trung thành với nơi anh lớn lên và lòng trung thành với những người anh em áo xanh, Daniel “Hondo” Harrelson cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai thế giới của mình và thích nghi với nhiệm vụ mới của mình với tư cách là người giám hộ hợp pháp của một thiếu niên. Đơn vị ưu tú của Hondo bao gồm David “Deacon” Kay, một sĩ quan SWAT giàu kinh nghiệm và là người đàn ông tận tụy của gia đình, người luôn đặt đội lên hàng đầu