Một sự kính trọng đối với đạo diễn người Ý Sergio Corbucci của những năm 1960 và đạo diễn đương đại Quentin Tarantino, kể lại một thời kỳ đáng nhớ của nền điện ảnh Ý với sự nhạy cảm của ngày hôm nay.