Con cái của những điệp viên bí mật vĩ đại nhất thế giới vô tình giúp một nhà phát triển trò chơi quyền lực giải phóng một loại virus máy tính giúp anh ta kiểm soát mọi công nghệ, khiến họ trở thành điệp viên để cứu cha mẹ và thế giới.