Trigger Point là một bộ phim kinh dị hành động năm 2021 của Canada do Brad Turner đạo diễn và Michael Vickerman viết kịch bản.