Khi anh ấy kết thúc danh sách các chương trình hài đặc biệt của mình, Dave lên sân khấu để thử và lập kỷ lục ngay lập tức; và lấy một vài thứ ra khỏi lồng ngực của anh ấy.