Một loạt sự cố đáng xấu hổ buộc một tên cướp phải quay trở lại trường trung học để cuối cùng tốt nghiệp.