Trong một lần ngủ quên, dì Opal và cháu gái Nina đã vô tình giải phóng những sinh vật Erax thần thoại và nguy hiểm phải quay trở lại cuốn truyện mà từ đó chúng đã trốn thoát.