Được trang bị một chiếc bùa hộ mệnh cổ xưa có sức mạnh bùng nổ, Callan (Brian Austin Green) trở lại cùng với đội ngũ chuyên gia vũ khí phi thường của mình để bảo vệ Los Angeles khỏi mối đe dọa lớn nhất nhưng vẫn là những kẻ phản diện siêu phàm Muerte (Danny Trejo) và Drago (Manu Intiraymi). Callan sẽ phải hợp lực với kẻ thù truyền kiếp của mình, Gunnar (Vinnie Jones), để cố gắng cứu thành phố. Tom Sizemo…