Đại úy Lâm là một cảnh sát sắp 40, muốn đạt được điều gì đó đáng nhớ trước khi nghỉ hưu.