Sau khi bị mất một chân khi còn là một nhà thám hiểm mới vào nghề, anh đã nghỉ hưu và trở về quê hương ở vùng nông thôn. Làm những việc như thu thập dược liệu, tiêu diệt ma thú và dã thú, giúp đỡ công việc đồng áng của dân làng, thật khó để quyết định nên gọi nhân vật chính của chúng ta là nhà thám hiểm hay người siêng năng.