Mười năm trước, anh hùng Max đã đánh bại Chúa Quỷ. Để lấy lại sức mạnh của mình, Chúa Quỷ đã chìm vào giấc ngủ sâu… nhưng khi tỉnh dậy, cơ thể của hắn chỉ là một phiên bản chibi của hình dạng đáng sợ của nó.