Chinh Phục Hy Mã Lạp Sơn, The Himalayas 2015 Phim Chinh Phục Hy Mã Lạp Sơn: Uhm Hong Kil (Hwang Jung Min) và nhóm leo núi của anh ấy đi đến Himalayas để tìm xác của Park Moo Taek (Jung Woo).