Một cặp đôi bị rối loạn chức năng đi đến một cabin từ xa để kết nối lại, nhưng mỗi người đều có ý định giết người kia. Trước khi họ có thể thực hiện kế hoạch của mình, những người khách bất ngờ đến và họ phải đối mặt với một mối nguy hiểm lớn hơn.