Một nhóm các nhà sinh vật học thực hiện nhiệm vụ giải cứu đến Đảo Địa Ngục, nhưng họ thấy mình bị đe dọa bởi những con cá sấu khổng lồ – và một con cá sấu lớn – và cuộc chiến sinh tồn của họ bắt đầu.