Một người siêng năng đi du lịch trở thành câu trả lời cho lời cầu nguyện của các nữ tu muốn xây dựng một nhà nguyện trên sa mạc.