Để chứng minh cho chủ cũ của mình, một thuyền trưởng với sự hậu thuẫn của kẻ xấu đã bắt tàu ngầm lặn tìm dưới biển đen để tìm vàng…