Việc phát hiện ra một dòng sông ngoại chất khổng lồ và sự hồi sinh của hoạt động quang phổ cho phép các nhân viên của Ghostbusters khôi phục hoạt động kinh doanh.