Một học sinh trung học gương mẫu, được chấp nhận vào bảy trong số tám trường đại học thuộc Ivy League, lần đầu tiên buông thả và chơi khăm sai lầm khủng khiếp – dẫn đến mọi trường đại học đều ngừng chấp nhận. Cậu đăng một danh sách tất cả những điều cậu đã bỏ lỡ, nó lan truyền nhanh chóng và trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho thanh thiếu niên ở khắp mọi nơi, mang lại cho cậu danh tiếng vượt trội, và cơn bão gạch đá không thể tránh khỏi, cho đến khi cậu buộc phải đứng lên vì con người thật sự của mình.