Dushane muốn mở rộng đế chế ra khỏi đường phố. Nhưng trước khoản đầu tư khổng lồ, đối tác nước ngoài và khủng hoảng gia đình, nhiều tiền hơn đi kèm nhiều vấn đề hơn.