Thỏa mãn tình dục. Hôn nhân và những thứ bên lề. Tiền bạc. Sức mạnh. Kính trọng. Ali đại diện cho những phụ nữ muốn tất cả và hơn thế nữa trong bộ phim đặc biệt thô sơ và kỳ lạ này.