Một cựu nhà truyền giáo Thiên chúa giáo, người chuyên vạch trần các hiện tượng tôn giáo, điều tra một thị trấn nhỏ dường như đang hứng chịu 10 trận dịch trong Kinh thánh.