Mr. Vampire 1992 (Tên bộ phim được dịch theo nghĩa đen là Tân Quỷ Nhập Tràng ) cũng được coi là phần tiếp theo chính thức của phần 1 phát hành hồi năm 1985, phim tiếp tục đưa chúng ta theo chân 3 thầy trò sư phụ Lâm , lúc này ông và hai đệ tử của mình phải chiến đấu với rất nhiều những con cương thi để có được lượng bột răng cần thiết để chữa trị cho một vị tướng quân đang ốm yếu. Trong khi đó, vợ của người tướng quân này thì đang mang thai, và linh hồn xấu xa của một Anh Linh (linh hồn của những bào thai bị phá bỏ, đang chờ được đầu thai. Một số Anh Linh trở nên oán hận và biến thành Ác Linh có sức mạnh) đang muốn chiếm hữu cơ thể của đứa trẻ chưa sinh để có thể hồi sinh. Lâm và 2 đệ tử của ông sẽ phải làm gì để chống lại hồn ma và những cương thi ghê gớm?