Sáu câu chuyện khác nhau của sáu cặp đôi trong một căn phòng cụ thể trong một khách sạn ở Singapore.