Peyami đối mặt với những thử thách mới khi tình bạn của anh và Dimitri bị thử thách, Esvet dành thêm thời gian ở nhà cùng Mustafa và một người phụ nữ mới bước vào cuộc đời anh.