Các thể loại kinh dị của 10 đạo diễn được gói gọn trong một đêm. Đó là một đêm kinh hoàng …