Derek và Odette bí mật khám phá sự thật về cái chết của Vua Max.