Hai tập đặc biệt có sự góp mặt của ban nhạc violin rock, Morfonica.